Prägling

Prägling eller blindprägling ger en utbuktning, en förhöjning av det tryckta. Kan fås i alla färger som följer den så kallade PMS-skalan (en grafisk färgskala).

Men även blindpräglas utan ett färgtryck enligt exemplet på bild.
Bra för: Visitkort, inbjudningskort, brevpapper, mappar, foldrar  mm.
Detta kan ni trycka: Passar bäst för större texter samt kraftigare illustrationer .
Tänk på: Fungerar ej på liten textgrad och fotografier.

På bilden: Inbjudan tryckt på naturvitt 300 grams Scandiapapper. Svart tryck plus positiv blindprägling.